Page 2 of 3 FirstFirst 123 LastLast
Results 26 to 50 of 51

Thread: 'Auhea 'oukou e na 'olelo Hawai'i e.

 1. #26

  Default Re: 'Auhea 'oukou e na 'olelo Hawai'i e.

  Okay, I decided that for the posts that I make in Hawaiian, I will include an English translation which will be as close as I can manage to the Hawaiian posts. Because of the transfer of ideas from one language to another, the English translation may seem awkward at times.

  Quote Originally Posted by 'i'iwipolena
  Aloha kakou a pau,

  Auē, he piha ko'u na'au i ka 'oli'oli no ka 'ike 'ana i kēia 'ākoakoa lehulehu 'ana o nā kānaka o kēlā 'ano kēia 'ano i ho'ohui 'ia no ko lākou hoihoi like i kēia mea waiwai lua 'ole, 'o ka 'ōlelo Hawai'i. Eia hou ho'i, 'o ko 'oukou mau pane 'ana mai a me ko 'oukou 'ōlelo kūka'i 'ana kekahi i kekahi, he hō'ailona pōmaika'i nō ia no ka ikaika o ko 'oukou 'i'ini nui e ho'omā'ike'ike iā 'oukou iho ma nā 'ano a pau ma o ia 'ōlelo makamae o kākou.

  'Apōpō, a i 'ole i ka lā 'apōpō a ia lā aku, e ho'ā'o ana wau e lawe hou mai i kekahi mau la'ana paukū mai ka mo'olelo o Lā'ieikawai, a e pāleo paha kākou e pili ana no ia mau paukū. Akā, inā 'oukou makemake, hiki ke lawe 'ia mai kekahi mau mea hou aku, me ke koina na'e e kākau 'ia ma ka 'ōlelo Hawai'i.

  Inā nō paha 'a'ole wau e ho'i mai i kēia kahua pūnaewele i ka lā 'apōpō, a laila, e ho'opa'aha'awina ana nō paha i "te reo Māori," no ka mea, 'o ia nō kekahi o nā 'ōlelo a'u e ho'ā'o nei e a'o mai. Inā he hoihoi ko kekahi o 'oukou i ke a'o mai i te reo Māori, hiki ke hahai aku i kēia loulou ma'ane'i http://home.unilang.org/main/forum/viewforum.php?f=39&sid=f1bb5cd1e5a9889252d8fd9e9c6 64be8. Ma ka wahi nona ia loulou, aia kekahi "kaiako," ka hua'olelo Māori no "kumu a'o," nāna e ho'olako manuahi nei i kekahi mo'oha'awina reo Māori, a ua noa i ka lehulehu. Akā, no ke kāwala o nā kānaka, 'o wau wale nō ka haumana nāna e a'o nei i ia 'olelo ma kēlā kahua pūnaewele a puni. Kālele wau i ke ko'iko'i ma luna o ka 'ōlelo Hawai'i, aia na'e, he mea kōkua i kekahi manawa ke ku'upau 'ana i ka 'a'apo mai i nā 'ōlelo 'ē a'e i pili i kēia 'olelo.

  E Malia, ka mea nāna i kikokiko i kēia "e huikala mai nō ho'i i ka'u hana maha'oi, ka ho'olohelohe 'ana i ko 'olua kama'ilio! heehee. no laila, i kēia manawa, e ho'i ana au i nā aka." Mai hopohopo no kou komo 'ana i loko o kēia 'olelo kuka'i, 'oiai, 'o ia ka mea i ho'omaka 'ia ai kēia. Ke paipai nei wau iā 'oe e ho'i mai e like me kou makemake a hō'ike i kou mana'o no nā mea e kūkākūkā 'ia ana e nā lala, a e ka'ana like paha i kekahi mau kumuhana 'ē aku āu e mana'o ai he pono.

  Ā hui hou aku no, e o'u makamaka o nēia kahua pūnaewele.

  Me ka ha'aha'a mau no,
  na 'I'iwi
  Translation:

  Greetings to all of us,

  Wow, my heart is filled with joy to see this gathering of people of various backgrounds being united for their interest in this subject of umatched worth, the Hawaiian language. Morever, as for your replies and conversations with eachother (in this thread), it is a fortunate symbol of your strong desire to express yourself in all dimensions through this precious language of ours.

  Tomorrow, or the day after tomorrow, I will try to bring some example paragraphs from the story of (about) La'ieikawai, and perhaps we can converse a little about these paragraphs. But, if you guys want, other things (subjects) can be brought in, with the requirement however that it be written in the Hawaiian language.

  If I do not return to this site tomorrow, then, I'll probably be studying "te reo Maori," because, it is one of the languages that I am trying to learn. If some of you are interested in learning the Maori language, (you) can follow this link here http://home.unilang.org/main/forum/viewforum.php?f=39. At the place at for which this link is, there is a "kaiako," the Maori word for "kumu," who is freely supplying a Maori language curriculum, and it is open to the public. But, because of the insufficient (number) of people (intersted in Maori), I am the only student stydying the aforementioned language (Maori) on that entire site. I place emphasis on the importance of the Hawaiian language, however, at some times striving to grasp other languages related to this language (Hawaiian) can be of help.

  And by the way, Malia, who typed thusly "Please forgive me for being nosey by eavesdroping in on your conversation. heehee. so, at this time, I am returning to the shadows." Don't worry for having engaged in this discussion, because, that's the reason this (discussion) was started. I encourage you to return (here) as much as you want and show your own opinions for things being discussed by the members, and to perhaps share some other subjects which you consider appropriate.

  Until we meet again, my friends of this site.

  With continued humbleness,
  by 'I'iwi
  Last edited by 'i'iwipolena; June 24th, 2006 at 03:14 PM.

 2. #27
  Join Date
  May 2004
  Location
  Smokin' in da windward crib
  Posts
  6,721

  Default Re: 'Auhea 'oukou e na 'olelo Hawai'i e.

  Just a reminder that the Star-Bulletin has been publishing a weekly column (every Sunday) in Hawaiian for some time now. Today's is at http://starbulletin.com/2006/06/25/n...ukalahale.html .
  .
  .

  That's my story, and I'm sticking to it.

 3. #28
  Join Date
  May 2004
  Location
  Oahu now part of the traffic problem in lower Puna
  Posts
  8,415

  Default Re: 'Auhea 'oukou e na 'olelo Hawai'i e.

  Quote Originally Posted by 'i'iwipolena
  Okay, I decided that for the posts that I make in Hawaiian, I will include an English translation which will be as close as I can manage to the Hawaiian posts. Because of the transfer of ideas from one language to another, the English translation may seem awkward at times.


  Translation:

  Greetings to all of us,

  Wow, my heart is filled with joy to see this gathering of people of various backgrounds being united for their interest in this subject of umatched worth, the Hawaiian language. Morever, as for your replies and conversations with eachother (in this thread), it is a fortunate symbol of your strong desire to express yourself in all dimensions through this precious language of ours.

  Tomorrow, or the day after tomorrow, I will try to bring some example paragraphs from the story of (about) La'ieikawai, and perhaps we can converse a little about these paragraphs. But, if you guys want, other things (subjects) can be brought in, with the requirement however that it be written in the Hawaiian language.

  If I do not return to this site tomorrow, then, I'll probably be studying "te reo Maori," because, it is one of the languages that I am trying to learn. If some of you are interested in learning the Maori language, (you) can follow this link here http://home.unilang.org/main/forum/viewforum.php?f=39. At the place at for which this link is, there is a "kaiako," the Maori word for "kumu," who is freely supplying a Maori language curriculum, and it is open to the public. But, because of the insufficient (number) of people (intersted in Maori), I am the only student stydying the aforementioned language (Maori) on that entire site. I place emphasis on the importance of the Hawaiian language, however, at some times striving to grasp other languages related to this language (Hawaiian) can be of help.

  And by the way, Malia, who typed thusly "Please forgive me for being nosey by eavesdroping in on your conversation. heehee. so, at this time, I am returning to the shadows." Don't worry for having engaged in this discussion, because, that's the reason this (discussion) was started. I encourage you to return (here) as much as you want and show your own opinions for things being discussed by the members, and to perhaps share some other subjects which you consider appropriate.

  Until we meet again, my friends of this site.

  With continued humbleness,
  by 'I'iwi
  Mahalo...and thanks for making that part blue...my favorite color I think Hawaiian should be taught in all public and private schools here so all of the keiki growing up can have a greater appreciation for the beautiful sound that eminates from a true speaker of the Hawaiian language...unlike Korean. Man I used to go to the Korean Christian Church in Liliha and had to sit thru the Korean service. I tell you it was like living Leviticus all over again. I felt as if I was being lectured. At one point I thought the pastor was about ready to Hock a Lewey the way they make that sound reminiscent of clearing one's throat.

  Word of advice, don't sit in the front pews at a Korean church unless you want to be annointed!

 4. #29

  Default Re: 'Auhea 'oukou e na 'olelo Hawai'i e.

  Aloha hou mai no kakou a pau e na hoa makamaka,

  Ua ho'i mai nei au i keia kahua punaewele ma hope o kekahi mau la 'ano nui me ka mana'o e ho'oko i ka'u 'olelo ho'ohiki ia 'oukou ma kahi o ho'okahi hepekoma aku nei, 'o ia ho'i, ke lawe hou mai nei no wau i kekahi mau wahi 'apana 'u'uku hou o kekahi mo'olelo i kakau maiau 'ia ma ka 'olelo Hawai'i 'oia'i'o maoli. Aka, 'a'ole na'e i kaualako 'ia mai nei keia mau mamala 'olelo mai loko a'e o ka mo'olelo no La'ieikawai, aka, no loko a'e no ia o Ka Puke Mo'olelo o Hon. Iosepa Nawahiokalani'opu'u. 'O ia puke la, he puke piliolana no ia i kakau 'ia ma kahi o ho'okahi hanele makahiki aku nei no kekahi o ko Hawai'i mau pua kaulana no Iosepa Nawahiokalani'opu'u. Ho'okolo ua puke piliolana nei i ke ola 'ana o ua 'o Nawahiokalani'opu'u mai kona hanau 'ana, a kona o'o 'ana a'e i kanaka makua, a hiki loa i ka pio 'ana iho o ke ahi o ke kukui la'ahia o kona ola 'ana. Eia hou ho'i, 'o ka mea hoihoi loa o ua puke nei, ua kakau 'ia e Kahikina Kelekona (J.G.M Sheldon), a i ko'u wahi mana'o, 'o ia ka 'oi kelakela o na mea kakau 'olelo Hawai'i o kona au. Kuhikuhi maoli no 'o Kahikina Kelekona i kona makau ho'opunihei mea heluhelu ma o ka nani a me ka ho'ohiluhilu o kana 'olelo, ana i ka'ana like ai me kakou, na kanaka hoihoi 'olelo 'oiwi i koe ma ke ao e ne'e mua aku nei. Eia iho kekahi la'ana o kana mau 'olelo wai meli i kaheawai mai kana maka kila i ka pepa puke, a i ho'opiha i na pu'uwai mana'olana o kakou e ola nei:

  A ma muli o ke kono 'ana a nā mākua mea keiki, ua ho'okahua ihola ia i kāna kula ma uka o Waiānuenue, Pi'ihonua, a 'o kekahi o kāna mau haumāna i hele ma ia kula e ola mai nei, nā hō'ike no ko Iosepa punia me nā ha'awina ohohia ulumāhiehie o ka pauaho 'ole ma ka ho'oikaika 'ana e kanu aku i nā 'ano'ano o ka 'ike i loko o kāna mahina 'ai ho'ona'auao no ka pono a me ka holomua o nā 'ōpio o kona lāhui.

  He kanaka 'o Iosepa Nāwahī e hō'ike mai ana i ke ake nui o kona no'ono'o e ho'ohana iā ia iho no ka 'imi 'ana aku i kahi e loa'a ai iā ia nā kumu o nā mana wai o ke ulakolako a me ke kū'ono'ono i hiki ai iā ia ke kū a mālo'elo'e ma luna o ka papakū o ka palekana i hiki ai ke 'alo a'e i nā kīkīao kualau a me nā kuāua o ka nele a me ka hune, e ho'omakauli'i ana no ka lā i 'ike 'ole 'ia kona po'ipū mai—a hō'oia 'ia ai kekahi mau māhele 'ōlelo kaulana, ka mea āna e 'ōkomo aku ai i loko o kāna mau haumāna i puana 'ia penei,

  "Mai nā kulu wai me nā hune one li'ili'i,
  Loa'a ka moana kai hohonu a me ka 'āina kilohana."
  Ke heluhelu 'ia keia mau pauku pokole wale, ho'omaopopo koke 'ia no ka lae'ula o Kahikina Kelekona ma ka hana kakau puke 'ana. He mea keia mo'olelo piliolana e ho'oulu mai nei i ku'u 'o'ili e ho'oikaika a loa'a ka makau kuhohonu o ka 'olelo Hawai'i i like me ke 'ano i loa'a ia Kahikina Kelekona, i hiki ai ke lilo au i mea kakau 'olelo Hawai'i no ka wa hou o kakou e noho nei. Ke mana'o lana nei no ho'i wau e lilo keia mau wahi pauku i kumu e paipai ai i na kanaka o keia mau pae'aina aloha e hapai hou a'e i ka hana nui o ke a'o hou 'ana mai i ka 'olelo hiwahiwa o ko Hawai'i nei po'e. 'O ia ihola no.

  E ho'oka'ulua ana au i ka'u unuhi 'olelo 'ana i keia leka a hiki i ka la 'apopo, a i 'ole ia, i ka la 'apopo a ia la aku. Aka, no ke 'ano 'olelo ho'ohiluhilu a ua 'o Kelekona, he huikau i ko'u mana'o kekahi o na mea i puana'i 'ia a'e nei, no laila ke ualo ha'aha'a aku nei au i ku'u mau makamaka 'olelo Hawai'i e komo pu ma loko o keia hana e kokua ai ia'u i ka unuhi 'ana i ka puana'i ma luna a'e nei i lawe 'ia mai ka puke piliolana o Iosepa Nawahiokalani'opu'u. (I'm delaying my translation of this post until tomorrow or the day after. However, because of the decorative language of Kelekona, some of what is quoted is unclear to me, so I'm humbly asking my friends of the Hawaiian language to join in this task to help me translate the quote above taken from the biography of Iosepa Nawahiokalani'opu'u)

  edit: I decided to add the link to the paragraphs from the book here also. Iosepa Nawahi (Mok.2)

  Me ke aloha mau no,
  'I'iwipolena
  Last edited by 'i'iwipolena; June 30th, 2006 at 11:31 PM. Reason: I forgot to add a hyperlink to the text.

 5. #30

  Default Re: 'Auhea 'oukou e na 'olelo Hawai'i e.

  e 'I'iwi e,

  e hoike mai i ka aoao o keia mau pauku, i hiki ia kakou a pau ke heluhelu i ka poaiapili holookoa

  http://ulukau.org/elib/cgi-bin/library?c=nawahi&l=haw

  mahalo,
  PM

 6. #31

  Default Re: 'Auhea 'oukou e na 'olelo Hawai'i e.

  Mahalo e Pua'i Mana'o.

  The link to paragraphs I quoted is here Iosepa Nawahi (Mok.2, 'ao'ao 11-26)

  The part that I quoted starts at the top of the page in the first paragraph under Ka Noho Kumu Kula 'ana, but I skipped the first two sentences of the first paragraph when I wrote the quote.

 7. #32

  Default Re: 'Auhea 'oukou e na 'olelo Hawai'i e.

  Quote Originally Posted by 'i'iwipolena
  Aloha hou mai no kakou a pau e na hoa makamaka,

  Ua ho'i mai nei au i keia kahua punaewele ma hope o kekahi mau la 'ano nui me ka mana'o e ho'oko i ka'u 'olelo ho'ohiki ia 'oukou ma kahi o ho'okahi hepekoma aku nei, 'o ia ho'i, ke lawe hou mai nei no wau i kekahi mau wahi 'apana 'u'uku hou o kekahi mo'olelo i kakau maiau 'ia ma ka 'olelo Hawai'i 'oia'i'o maoli. Aka, 'a'ole na'e i kaualako 'ia mai nei keia mau mamala 'olelo mai loko a'e o ka mo'olelo no La'ieikawai, aka, no loko a'e no ia o Ka Puke Mo'olelo o Hon. Iosepa Nawahiokalani'opu'u. 'O ia puke la, he puke piliolana no ia i kakau 'ia ma kahi o ho'okahi hanele makahiki aku nei no kekahi o ko Hawai'i mau pua kaulana no Iosepa Nawahiokalani'opu'u. Ho'okolo ua puke piliolana nei i ke ola 'ana o ua 'o Nawahiokalani'opu'u mai kona hanau 'ana, a kona o'o 'ana a'e i kanaka makua, a hiki loa i ka pio 'ana iho o ke ahi o ke kukui la'ahia o kona ola 'ana. Eia hou ho'i, 'o ka mea hoihoi loa o ua puke nei, ua kakau 'ia e Kahikina Kelekona (J.G.M Sheldon), a i ko'u wahi mana'o, 'o ia ka 'oi kelakela o na mea kakau 'olelo Hawai'i o kona au. Kuhikuhi maoli no 'o Kahikina Kelekona i kona makau ho'opunihei mea heluhelu ma o ka nani a me ka ho'ohiluhilu o kana 'olelo, ana i ka'ana like ai me kakou, na kanaka hoihoi 'olelo 'oiwi i koe ma ke ao e ne'e mua aku nei. Eia iho kekahi la'ana o kana mau 'olelo wai meli i kaheawai mai kana maka kila i ka pepa puke, a i ho'opiha i na pu'uwai mana'olana o kakou e ola nei:  Ke heluhelu 'ia keia mau pauku pokole wale, ho'omaopopo koke 'ia no ka lae'ula o Kahikina Kelekona ma ka hana kakau puke 'ana. He mea keia mo'olelo piliolana e ho'oulu mai nei i ku'u 'o'ili e ho'oikaika a loa'a ka makau kuhohonu o ka 'olelo Hawai'i i like me ke 'ano i loa'a ia Kahikina Kelekona, i hiki ai ke lilo au i mea kakau 'olelo Hawai'i no ka wa hou o kakou e noho nei. Ke mana'o lana nei no ho'i wau e lilo keia mau wahi pauku i kumu e paipai ai i na kanaka o keia mau pae'aina aloha e hapai hou a'e i ka hana nui o ke a'o hou 'ana mai i ka 'olelo hiwahiwa o ko Hawai'i nei po'e. 'O ia ihola no.

  E ho'oka'ulua ana au i ka'u unuhi 'olelo 'ana i keia leka a hiki i ka la 'apopo, a i 'ole ia, i ka la 'apopo a ia la aku. Aka, no ke 'ano 'olelo ho'ohiluhilu a ua 'o Kelekona, he huikau i ko'u mana'o kekahi o na mea i puana'i 'ia a'e nei, no laila ke ualo ha'aha'a aku nei au i ku'u mau makamaka 'olelo Hawai'i e komo pu ma loko o keia hana e kokua ai ia'u i ka unuhi 'ana i ka puana'i ma luna a'e nei i lawe 'ia mai ka puke piliolana o Iosepa Nawahiokalani'opu'u. (I'm delaying my translation of this post until tomorrow or the day after. However, because of the decorative language of Kelekona, some of what is quoted is unclear to me, so I'm humbly asking my friends of the Hawaiian language to join in this task to help me translate the quote above taken from the biography of Iosepa Nawahiokalani'opu'u)

  edit: I decided to add the link to the paragraphs from the book here also. Iosepa Nawahi (Mok.2)

  Me ke aloha mau no,
  'I'iwipolena
  Aloha again friends,

  I returned to this website after a few lengthy days in order to fulfill my promise to you all which I made approximately one week ago, namely, I am again bringing some small portions of a story written expertly in the true Hawaiian language. However, these phrases were not taken from the legend of La'ieikawai, instead, they are from The Biography of Hon. Iosepa Nawahiokalani'opu'u. This book is a biography written nearly one hundred years ago for one of Hawaii's most famous offspring, Iosepa Nawahiokalani'opu'u. This biography investigates the life of the aforementioned Nawahiokalani'opu'u from his birth, to his maturation into an adult, and then finally it covers the time when his blessed torch of life was extinguished (his death). Furthermore, what's most interesting about this book is that it was written by Kahikina Kelekona (J.G.M. Sheldon), and in my humble opinion, he was one of the greatest Hawaiian language authors of his time. Kahikina Kelekona truly shows his talent for engaging the reader through the beauty and adornment of his language, which he shares with us, those who are interested in the native language (Hawaiian) and still remain in this progressive era. Here is an example of his language which is as sweet as honey and flows like water from the steel point of his pen to the pages in this book, and which fills the hopeful hearts of those of us living today:

  "And because of the invitation of the parents, he (Iosepa Nawahi) founded his school inland of Waiānuenue, Pi'ihonua, and some of his students who attended this school and are still living today are witnesses to Iosepa being possessed by feelings of beautiful enthusiasm for tirelessly striving to plant the seeds of knowledge in his garden of enlightenment for the good and the advancement of the children of his nation.

  Iosepa Nawahi was a man who showed the great desire of his meditation to use himself as a means for the search for the place where he would find the sources of prosperity and wealth so that he could stand firmly upon the foundation of salvation in order to dodge the rainy squalls and showers of deprivation and poverty, being provident until the day when he would no longer see the squalls and showers attempting to cover the people completely, when some famous sayings would affirmed, the very things he taught his students, and it was said like this,

  "'From the dropleps of water and the finest grains of sand,
  Obtained is the great, deep sea and the choicest of lands'"

  When these short passages are read, the expertise of Kahikina Kelekona in terms of authorship are quickly realized. This biography is something which inspires my heart to strive until I obtain a profound skill in the Hawaiian language similar to that which was possessed by Kahikina Kelekona, so that it might be possible for me to become a Hawaiian language author for this new age we live in today. I hope that these few paragraphs inspire the people of this beloved archipelago to take up the task of relearning the precious language of Hawaii's people. That is all.


  Note:
  I have made my first attempt at the translation for the quote from this book, but it is by no means final, since it is extremely figuarative, as Kelekona was an advanced writer, and I really shouldn't be reading this book until at least taking Hawaiian 301. I'd like for the other Hawaiian speakers to help verify the validity of my translation, and to help me polish the rough parts.

  Aloha a hui hou,
  'I'iwi
  Last edited by 'i'iwipolena; July 1st, 2006 at 07:00 PM.

 8. #33

  Default Re: 'Auhea 'oukou e na 'olelo Hawai'i e.

  Okay, I found an area in the translation that I overlooked. The second paragraph from the quote taken from the aforementioned biography should look like this:

  "Iosepa Nawahi was a man who showed the great desire of his meditation to use himself as a means for the search for the place where he would find the sources of the stream branches of prosperity and wealth so that he could stand firmly upon the foundation of salvation in order to dodge the rainy squalls and showers of deprivation and poverty, being provident until the day when he would no longer see the squalls and showers attempting to cover the people completely, when some particular famous sayings would affirmed, the very things he taught his students, and it was said like this...

 9. #34

  Default Re: 'Auhea 'oukou e na 'olelo Hawai'i e.

  Aue, he nui no na la i hala me ka'u kakau 'ole 'ana i ho'okahi mea ma'ane'i. Ke ho'olohi nei wau i ka'u lawe hou 'ana mai i na la'ana mo'okalaleo Hawai'i no ke kukakuka 'ana aku, aka, ua holo ko'u mana'o e kakau iki e pili ana i kekahi o ko'u mau pahu hopu no keia mua aku me ka wehewehe mua 'ana na'e i ko'u ho'olauna mua 'ia i ka 'olelo Hawai'i, a me ke kama'ilio iki 'ana aku e pili ana i kekahi mau mea 'ano pilikino o ko'u ola 'ana a'u e no'ono'o nui ana i keia mau makahiki i hala iho nei.

  I ko'u 'ohana, 'o na hanauna a pau ma luna pono a'e o ka hanauna o ko'u mau luau'i makua, he mau manaleo ko'u mau kupuna a pau, ma ko'u 'ao'ao makua kane a me ko'u 'ao'ao makuahine ho'i. 'Oiai wau i loko o ko'u mau makahiki poke'o, he mea mau ia'u ka ho'olohe 'ana aku i na kuka'i 'olelo Hawai'i nahenahe ma waena o ko'u mau kupuna me ko lakou pilikoko o ka hanauna like a me ko lakou hoa aloha pu kekahi, aka, no ko'u hawawa ma ka 'olelo 'oiwi i ia wa, 'a'ole i maopopo ia'u ka lakou mea i kama'ilio ai ke 'olelo 'ia ma ka lakou 'olelo makuahine. Pela ho'i ko'u mau makua, ho'olohe makena laua i ke kama'ilio 'ia 'ana o ia 'olelo me ka ho'omaopopo 'ole i ho'okahi mea i kama'ilio 'ia, a koe paha kekahi mau wahi hua'olelo Hawai'i 'u'uku wale no. Aka, i loko o keia mea he palena 'olelo, 'o ia ho'i he "language barrier," he nui no ke aloha pumehana ma waena o makou. Ke hali'a nei wau i na la a ku'u kupuna wahine ma ka 'ao'ao makua kane i hi'i maila ia'u ma kona mau lima aloha a ho'omaka akula i ka himeni i na mele Hawai'i ana i ho'omana'o ai mai kona mau makahiki 'opio. He pu'ukani maoli no ku'u kupunawahine ma ko'u 'ao'ao makuakane, a no ia mea, ua nui na hola i hala ia maua me ko'u noho makaukau mau no i mua o kona alo e ho'ololohe ana i kana leo nohea, a i kekahi manawa, ua ho'a'o wau e ho'opili i kana puana 'olelo Hawai'i. I ko'u piha 'ana i na makahiki 'ekolu a 'eha paha, 'o ko'u ne'e no ia e noho ma Kailua, a mai ia manawa aku, he kaka'ikahi na manawa a'u i hui ai me ku'u kupunawahine ma ka 'ao'ao makuakane, a he mea minamina no. Ma Kailua, he kupunawahine ko'u ma ka 'ao'ao makuahine. 'O keia kupuna wahine ma ka 'ao'ao makuahine, a a'ole 'o ia i himeni, aka, he manaleo no ia a he 'oi aku ko'u mau makahiki i noho ai me ia, a nana wau i hanai, a me ia nei no wau e noho nei i keia mau la. He nui no kona mau kaikaina, kaikua'ana, a kaikunane, e 'ane'ane ana no paha i ka heluna 'umi, a ua lewa lakou a pau ma ka 'olelo 'oiwi, 'oiai, 'o ia 'olelo ka 'olelo o lakou i hanai 'ia ai. I na manawa kuikawa a keia kupunawahine i hui ai me kona mau pilikana, he mea ma'a mau na lakou ke kama'ilio 'ana i ka 'olelo Hawai'i, a e like me ko'u ho'omahu'i 'ana i ka puana 'olelo Hawai'i a ku'u kupunawahine ma ka 'ao'ao kupuna kana, pela ho'i ko'u hana i mua o ku'u kupuna wahine ma Kailua. No ia mea, ua pa'a mua ia'u ka puana pololei o ia 'olelo i na makahiki pepe wale, 'a'ole na'e i hiki ia'u ke kama'ilio i ke alelo makuahine o ku'u po'e kupuna i ia wa.

  A hala kekahi mau makahiki, ua ho'omaka maila na manaleo o ko'u 'ohana e hala pakahi a ho'i aku i ka poli o ke akua mana loa, a he mea 'eha'eha no ia e kuleana ai ho'i ko'u mokumokuahua me ka ue kanikau no na makahiki he nui i hahai ma hope o ia mau hanana. Ua kipona 'ia keia mau palapu o ko'u pu'uwai no na make o ku'u mau 'ohana me ka mehameha hu'ihu'i o keia ao hou i hiki 'ole ia'u ke ho'omaopopo pono aku, he ao ko'eko'e 'ino a malihini no ia. A 'o wau ho'i, ua loli ko'u 'ano no keia mea, a lilo akula i na hana kolohe i ma'a i na keiki o keia wa. I ko'u ho'ea 'ana i ka makahiki 'umikumamaha o ko'u ola 'ana, e inu pia ana au me ka puhi paka a me ka puhi pakalolo pu no ho'i kekahi, a e ha'ule hope ana no ho'i wau i ka'u mau papa ma ke kula; 'a'ole na'e wau i komo i loko na hana kalaima 'ino loa a me na hana e ho'opo'ino ai i na kanaka. 'O ko'u mau hoa i ia mau la, ua 'ume 'ia makou e ke kipona 'eha'eha like e kikeke ana ia loko lilo o ko makou mau 'o'ili, no na kumu like 'ole na'e, aka, ua lilo makou i mau hoa pili kekahi i kekahi. Eia na'e, i loko o kela mau makahiki pouli o ko'u ola 'ana, ua kumakaia maila kekahi o ko'u mau hoa i hilina'i ai, a ua huli kua no ho'i kekahi, a koe ho'okahi wale no hoa pili kaikamahine o'u. Ua ha'alele loa na lala o keia ao ia maua me kela hoa kaikamahine, aka, ua ho'ohiki maua i ka maua 'olelo pa'a e paepae mau kekahi i kekahi, a ina ua lo'ohia au i ka 'ano, e 'alo pu aku ana no ho'i ia me a'u i ka 'ino, a pela wau ia ia ke pa'uhia i ka 'ino. 'A'ohe mea i huna 'ia ma waena o maua, a ua pa'a loa aku ke aloha paulele ma waena o maua me ku'u ko'oko'olua hoa pili. 'A'ole loa wau i 'ike mahu'i i ka mawehe 'ana o ko maua pilina aloha, aka ua ho'omoku 'ia no ia me kona wehewehe 'ole 'ana mai i kona kumu i waiho mehameha ai ia'u pela i loko kela mau la 'ino'ino a makamaka 'ole o ko'u ola 'ana. No keia mau mea po'ino i kaulia ma luna o'u, ua hele a hu'ihu'i ke koko o ku'u pu'uwai me he wai hau la, 'a'ohe lihi aloha i koe o ko'u pu'uwai hana'ino 'ia e kulu mai.

  'Elua mau makahiki ma hope mai, ua ho'oko hapa 'ia ko'u mau ho'a'o 'ana e ho'oponopono i ke ala o ko'u ola 'ana, a komo akula wau i loko o ke kula nui. I ka makahiki mua o ko'u hamauna 'ana, ho'omaka ihola ko'u hoihoi i ke a'o 'ana mai i ka 'olelo Hawai'i. 'A'ole 'emo, a pa'a ana keia 'olelo ia'u, a mai laila i kupu a'e ai ko'u mana'olana e lilo i kanaka poeko loa ma keia 'olelo, e like me na manaleo i hala aku o ko'u 'ohana, a 'o ka mea ho'i a ko'u mau hoa kumakaia o ko'u wa hele kula ki'eki'e i wanana mua 'ole ai.

  I keia mau makahiki iho nei, ua ku'upau ho'omano wau i ke kapili hou 'ana i na hakina kauli'ili'i 'ia o ko'u manawa (pu'uwai) a me ko'u ola, 'o wau ho'okahi. Aka, i loko o na kikiao makani o ka po'ino i hao ikaika maila, eia wau ke ola nei. Malia paha o hiki ke ola keia mau palapu i koe me ke kokua 'ana o ka 'ike na'auao o ku'u mau kupuna, a ho'omaka 'ia keia huaka'i me ka 'imi noelo i ka lakou 'olelo. No laila mai ko'u mana'olana e ho'oikaika ai i ko'u makau 'olelo a like me ko lakou, a lilo i mea kakau 'olelo Hawai'i i keia mua aku.

 10. #35

  Default Re: 'Auhea 'oukou e na 'olelo Hawai'i e.

  E kala mai, ua holo honua ko'u mana'o e paku'i i keia mihi ia 'oukou no ko'u heluhelu ho'oponopono 'ole i ka'u i kakau ai ma luna, no ka mea, he mau pa'i hewa no paha ko loko o ia leka.

 11. #36

  Default Re: 'Auhea 'oukou e na 'olelo Hawai'i e.

  As time goes on, I have seriously been considering starting a forum with a focus on the Hawaiian language. However, my limited knowledge in the technicals of linguistics, and my even more minute competency in computers, have both prevented me from doing so. There also appears to be a lack of Hawaiian speakers on the internet, or at least a very small number of Hawaiian speakers on the internet who frequent message boards and post in Hawaiian. I have thought about starting a Hawaiian language forum at unilang.org, but I feel that I would need at least three more years of formal instruction in Hawaiian language along with some courses in linguistics before I could act the role of the instructor with a clear conscience.

  I know of two other speakers of Polynesian languages at unilang.org. One of the members speaks Tongan , and the other member is polylingual, speaking New Zealand Maori, Cook Islands Maori, and the language of Rapanui. Both of them have been very helpful to other unilangers seeking information about Polynesian languages, and I encourage members of this site to visit their forums. I am still debating whether or not I will start a Hawaiian language forum for the reasons I stated above, but perhaps some of you know of some Hawaiian speakers who'd like to open a forum for 'Olelo Hawai'i. If anyone does, he or she can p.m. me and we might be able to colaborate on such a project at unilang.

 12. #37
  Join Date
  Aug 2004
  Posts
  5,947

  Default Re: 'Auhea 'oukou e na 'olelo Hawai'i e.

  Quote Originally Posted by 'i'iwipolena
  However, my limited knowledge in the technicals of linguistics, and my even more minute competency in computers, have both prevented me from doing so. There also appears to be a lack of Hawaiian speakers on the internet, or at least a very small number of Hawaiian speakers on the internet who frequent message boards......
  speaking like a paralegal may be a hinderance....

 13. #38

  Talking Re: 'Auhea 'oukou e na 'olelo Hawai'i e.

  Quote Originally Posted by kimo55
  speaking like a paralegal may be a hinderance....
  Maybe, but I'd fall apart laughing if I had to translate my English posts, too.

 14. #39

  Default Re: 'Auhea 'oukou e na 'olelo Hawai'i e.

  I'm back. I'll translate my post later when I get home, unless someone else beats me to translating it first.

  Ua ‘ane‘ane e hala ‘elua mau mahina mai ko‘u ‘ōmau hope loa ‘ana ma ‘ane‘i i kēlā māhele pōkole e pili ana i ko‘u ola ‘ana, no laila, ua holo ko‘u mana‘o e pāku‘i i kēia ‘āpana mo‘olelo pilikino no‘u iho i mea e akāka iki a‘e ai ka mo‘olelo no ko‘u ola ‘ana. I kēia kau kula, ‘a‘ole au i ho‘i aku i ke kula nui, akā, ke hana nei nō au i ka hana kūkulu hale i mea e kōkua ai i ka‘u wahine me kā māua pēpē. Ke ho‘ā‘o nei au e ho‘omau i ko‘u ho‘ona‘auao ‘ia ‘ana i ka ‘ōlelo ma o ka heluhelu nui ‘ana i nā ka‘ao Hawai‘i o kēlā ‘ano kēia ‘ano, akā, pa‘akīkī ke ho‘omau i ka ‘ōlelo Hawai‘i i loko o ka nui ‘ole o ka manawa ka‘awale, a i loko o ka nele i kekahi mau hoa ‘ōlelo Hawai‘i ‘ē a‘e, koe ko‘u mau ‘anakala. Akā, ke lalau aku nei ka‘u kākau ‘ana mai ke kumuhana i ho‘olālā ‘ia, no laila, e ho‘omaka hou ana au i ko‘u mo‘olelo mai ko‘u wā hele kula ki‘eki‘e.

  No ka nui ‘ino o ko‘u mau pilikia ma ku‘u wahi i noho ai ma Kailua, i ka 15 o ko‘u mau makahiki, ua ne‘e akula wau i Hawai‘i mokupuni e noho ai me ko‘u mau ‘anakala ma Kona, a i laila au i noho ai a pau ko‘u mau makahiki hele kula. Ma Hawai‘i mokupuni, ua launa au me kekahi mau hoa kula hou i hoihoi i ka hoe wa‘a, a ua ho‘omaka au i ka hoe wa‘a me lākou. I ka ‘ike ‘ana mai o ko‘u mau ‘anakala i ko‘u hoihoi i ka hoe wa‘a, ua kono mai ko‘u mau ‘anakala e a‘o mai ia‘u i kekahi hana ‘ē a‘e e pili ana i ka moana, ka hana lawai‘a, a pēlā ho‘i i ulu a‘e ai ko‘u mākaukau i ka hana lawai‘a. Ua hemo kula au i ka makahiki 2000, ho‘okahi makahiki ma hope o ka hemo kula ‘ana o nā haumana o nā makahiki i like me ko‘u mau makahiki. Ma hope o ko‘u puka ‘ana mai ke kula ki‘eki‘e, ‘a‘ole au i hele pololei i ke kula nui, akā, ua hana au i ka hana kūkulu hale ma Hawai‘i mokupuni, a i kekahi manawa ua hana au ma O‘ahu. Ma nā hopena pule, ua hui au me ko‘u mau hoa hoe wa‘a, a ua hele pū mākou me ko‘u mau ‘anakala i ka lawai‘a he‘e ‘ana, a ‘o ia kā mākou ‘aina ahiahi.

  Akā, i kekahi lā, ua hiki mai ka nūhou ia‘u e pili ana i ka ma‘i ‘a‘ai o kekahi o ko‘u mau ‘anakē e noho ana i Texas, no laila, ua holo aku au ma ka mokulele e kipa iā ia ma Texas i ka makahiki 2003. Ua noho au me ia no ‘elua mahina, a ma muli o ka lokomaika‘i a ke Akua, ua puoho mai ‘o ia mai kona ma‘i. Ma hope o kēia, ua ho‘i mai au i Hawai‘i mokupuni me ko‘u mau ‘anakala. I ke kau hā‘ule lau o ka makahiki 2004, ma muli o ka paipai mau a ko‘u mau ‘anakala ia‘u e hele i ke kula nui, ua holo ko‘u mana‘o e hele ma ke kula nui ‘o Hawai‘i ma Hilo. I laila au i ho‘olauna mua ‘ia ai i ka ‘ōlelo Hawai‘i ma ka papa, a i laila au i launa mua ai me kekahi wahine haumana i lilo i wahine palau na‘u ma hope mai. I nā lā mua, ua pa‘akīkī nā Ha‘awina Hawai‘i no ka mea ‘a‘ole au i ma‘a i kēia ‘ōlelo i kēlā manawa, akā, na ko‘u mau ‘anakala i kōkua mai ia‘u i ka‘u mau ha‘awina. Akā, ma ka papa ‘ōlelo Hawai‘i wale nō i loa‘a ai ia‘u ka leka A, a ua hā‘ule au i ka‘u mau papa ‘ē a‘e, no laila, ‘a‘ole au i ho‘i aku i ke kula i ka makahiki ma hope o ko‘u makahiki mua ma ke kula nui. I ka makahiki ma hope o kēia, ua hānau mai kā māua ‘o ka‘u wahine pēpē kaikamahine, no laila, ua ho‘i au i ka hana kamanā i mea e loa‘a ai ke kālā e kōkua i ka ho‘omau o ka ‘olu‘olu o ko mākou nohona. Ua noho mākou i Kona a hiki i ke kau hā‘ule lau o ka makahiki 2006, a ua ne‘e mākou i O‘ahu e noho me ko‘u kupunahine ma Kailua. I ke kau wela, ‘oiai au ma Kailua, ua ho‘olālā au e hele i ke kula nui ‘o Kapi‘olani e ho‘opau i ko‘u ho‘ona‘auao ‘ōlelo Hawai‘i, akā, no ka ko‘u kuleana e mālama i ka‘u ‘ohana me ka maika‘i, a no ka hiki ‘ole ke loa‘a ia‘u kekahi hana kamanā ma O‘ahu, ua holo ko‘u mana‘o e ho‘i ‘ole i ke kula nui, a ua ho‘i aku mākou i Kona. No laila, i kēia manawa, ke noho nei mākou me ko‘u wahine me ka‘u pēpē kaikamahine i Kona, a ke ‘imi nei au i kekahi mau hoa ‘ōlelo e ho‘omau i ka ho‘oma‘ama‘a ‘ōlelo Hawai‘i me a‘u, no laila, inā ‘oe e noho ana ma Hawai‘i mokupuni a makemake ‘oe e ho‘oma‘ama‘a i ka ‘ōlelo Hawai‘i, e ho‘omana‘o mai ia‘u.
  Last edited by 'i'iwipolena; September 2nd, 2006 at 12:46 PM.

 15. #40
  Join Date
  Jul 2005
  Posts
  3,928

  Default Re: 'Auhea 'oukou e na 'olelo Hawai'i e.

  I don't know what you said, I just think the Hawaiian Language is so beautiful in the use of it's phonetics.

 16. #41
  Join Date
  Jul 2006
  Location
  Earth
  Posts
  626

  Default Re: 'Auhea 'oukou e na 'olelo Hawai'i e.

  Awesome! Mahalo I'm gonna have to bookmark this thread and come back when I have some possible chance to read some of it. I've been doing those Instant Immersion CDs but it's tough to practice much when there's just lots of vocabulary and a rapidly spoken story to listen to.

  If anyone wants some vocabulary practice and has a Mac, I've been making a set of quizzes from those CDs, for ProVoc (free vocabulary study program).

 17. #42

  Default Re: 'Auhea 'oukou e na 'olelo Hawai'i e.

  Hi. I have been trying to study the language off and on for several years, I stand in awe and admiration of the skill displayed here. I have a question about how the traditional Hawaiian months correspond to the English/European months...different sources have different information, some even have different names for the months:

  Ikuwa
  Welehu
  Makali'i
  Ka-'elo
  Kaulua
  Nana
  Welo
  Ikiiki
  Ka'aona
  Hinaiaele'ele
  Ma-hoe Mua (also Hilinaehu)
  Ma-hoe Hope (also Hilinama)

  I realize the names varied from island to island, but if say a document were to be filed, what would the official names of the months be to the aupuni?

  And if this has been covered already I apologize, and if so could you please direct me where to look. Thank you very much, and thank you people skilled in the language for doing this thread.

 18. #43
  Join Date
  Apr 2004
  Location
  Honolulu
  Posts
  3,169

  Default Re: 'Auhea 'oukou e na 'olelo Hawai'i e.

  Quote Originally Posted by Kalalau View Post
  I have a question about how the traditional Hawaiian months correspond to the English/European months...different sources have different information, some even have different names for the months:

  Ikuwa
  Welehu
  Makali'i
  Ka-'elo
  Kaulua
  Nana
  Welo
  Ikiiki
  Ka'aona
  Hinaiaele'ele
  Ma-hoe Mua (also Hilinaehu)
  Ma-hoe Hope (also Hilinama)

  I realize the names varied from island to island, but if say a document were to be filed, what would the official names of the months be to the aupuni?
  I think the best modern source for information on the ancient Hawaiian calendar is probably the moon calendar published annually by the Prince Kūhiō Hawaiian Civic Club. Since the calendar is a fund-raising item for them, they don't have a copy on their web site -- but here's a summary extracted from the information in the calendar. Your confusion about the names of the months isn't just in your head; the names varied depending on the district and/or island you were on.

  However, if you ask about how documents were dated in old Hawaiʻi, remember that there weren't any written documents until after Western contact. The Hawaiians adopted the Western calendar and used it in legal documents. The state Bureau of Conveyances has property documents dating from the Kingdom, written in Hawaiian, and if I recall correctly the ones I've seen used Hawaiian-transliterated versions of the Western months.

 19. #44

  Default Re: 'Auhea 'oukou e na 'olelo Hawai'i e.

  Thank you very much, that is exactly what I was hoping for. In talking about filing a document, I actually was thinking that since Hawaiian is a legal language in Hawai'i one could file a document in Hawaiian today, and I was wondering if the months had been standardized.

  There are a lot of good things happening in the world and preserving the Hawaiian language is one of them.

 20. #45

  Default Re: 'Auhea 'oukou e na 'olelo Hawai'i e.

  Wow! This thread is so interesting.....FYI - a couple of months ago a friend of mine tried to pay for a ticket that she received while at the HNL airport....she wrote her check out in Hawaiian and the clerk at District Court on Alakea St. would not take her check....she tried to explain that Hawaiian was the official language and that it was acceptable form of language but the clerk still refused......go figgah!

 21. #46
  Join Date
  Feb 2005
  Location
  Eliot, Maine
  Posts
  665

  Default Re: 'Auhea 'oukou e na 'olelo Hawai'i e.

  Aloha no...

  These are the months as I learned them:

  Ianuali
  Pepeluali
  Malaki
  Apalila
  Mei
  Iuni
  Iulai
  Aukake
  Kepakemapa
  Nowemapa
  Kekemapa

  Do they not have a word for October?
  'Alika

 22. #47
  Join Date
  Sep 2006
  Location
  'Ewa Beach, O'ahu
  Posts
  534

  Default Re: 'Auhea 'oukou e na 'olelo Hawai'i e.

  Quote Originally Posted by akrauth View Post
  Aloha no...

  These are the months as I learned them:

  Ianuali
  Pepeluali
  Malaki
  Apalila
  Mei
  Iuni
  Iulai
  Aukake
  Kepakemapa
  Nowemapa
  Kekemapa

  Do they not have a word for October?
  Aloha akrauth... can I correct you on some of the months? If its okay with you.

  January- 'Ianuali
  February- Pepeluali
  March- Malaki
  April- 'Apelila
  May- Mei
  June- Iune
  July- Iulai
  August- 'Aukake
  Septemer- Kepakemapa
  October- 'Okakopa
  November- Nowemapa
  December- Kekemapa

  Hope that helps!
  Aloha Kakou, maluhia a me aloha mau loa (Hello everyone, peace and love forever)

 23. #48

  Default Re: 'Auhea 'oukou e na 'olelo Hawai'i e.

  Quote Originally Posted by Ms_Aloha_Nui View Post
  Wow! This thread is so interesting.....FYI - a couple of months ago a friend of mine tried to pay for a ticket that she received while at the HNL airport....she wrote her check out in Hawaiian and the clerk at District Court on Alakea St. would not take her check....she tried to explain that Hawaiian was the official language and that it was acceptable form of language but the clerk still refused......go figgah!
  A resource for writing checks in Hawaiian can be found here.

  pax

 24. #49
  Join Date
  Feb 2005
  Location
  Eliot, Maine
  Posts
  665

  Default Re: 'Auhea 'oukou e na 'olelo Hawai'i e.

  E Alana e,

  I'm glad to have you as a hoaloha and I do not mind being corrected in 'olelo at all, but, maybe, could we do that on IM instead of in a forum with people like Pua'i reading this? I don't want Hawaiians to think that you're trying to challenge me even though you and I both know that you're not.

  As far as the months go, I didn't realize the typo I made in "Iune" until after my message was posted - I accidentally wrote "Iuni". The reason I didn't put any of those 'okina in there was because I had learned them using the "Instant Immersion Hawaiian" CD's and so couldn't tell that they were at the beginning of some of them. E kala mai no...
  'Alika

 25. #50

  Default Re: 'Auhea 'oukou e na 'olelo Hawai'i e.

  As the both of you are pretty established personalities here on HT, and it is also known that you are hoaaloha, it wouldn't have been seen as a challenge, ʻAlika. Knowledge about the months are common and easily researched, thus the content of this discussion wouldnʻt have folks like me awaiting any hakakā.

  "Mahalo" would have sufficed.

  pax

Page 2 of 3 FirstFirst 123 LastLast

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •